తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Thursday, 23 May 2019

నుదుటిపై కుంకుమ ధరించడంలో సైన్స్ ఉందా?

నుదుటిపై కుంకుమ ధరించడంలో సైన్స్ ఉందా?


Please Subscribe and Share to our channel...

https://youtu.be/qHsLPnXVH5Q


Monday, 13 May 2019

ఆంధ్రాలోని పిఠాపురానికి, ఒడిషాలోని జాజ్‌పూర్‌కి, బీహార్‌లోని గయకు గల సంబంధం ఏంటి?

 పిఠాపురాన్ని పాదగయ అని ఎందుకు అంటారు? 
పిఠాపురానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?

Please subscribe and share if you like this video.
 
https://youtu.be/zuncCPyr8sM
 

Friday, 3 May 2019

రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం..A.P. ఎవరిది? Ground Level లో వాస్తవాలేంటి? అసలు సిసలైన రిపోర్ట్ ఇదే!

రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం..A.P. ఎవరిది? Ground Level లో వాస్తవాలేంటి? అసలు సిసలైన రిపోర్ట్ ఇదే!


https://youtu.be/Q4f4YSlyMk0


Thursday, 2 May 2019

గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 & 4, VAO, VRO, SI, Panchayat Secretaries etc., పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి ప్రామాణిక ఆడియో స్టడీ మెటీరియల్...

గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, 3 & 4, SI, VAO,VRO PS, etc.,  పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి ప్రామాణిక ఆడియో స్టడీ మెటీరియల్.


https://youtu.be/gjyHTtG8HZg
Please subscribe our channel to get more upcoming videos.