తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Thursday, 3 January 2013

ప్రియమైన అమ్మ కి,


అమ్మా...

        నన్ను నేల మీద పడుకోబెట్టినపుడు
        నా శరీరానికి స్నానం చేయించాల్సి వచ్చినపుడు...

        నీ కన్నీటిని అందుకోసం వాడకు.

        నన్ను తీసుకెళ్ళేటపుడు మాత్రం
        ఓ రెండు కన్నీటి చుక్కలు అర్పించు.

   బూడిదలోంచి నా అస్థికల్ని ఏరేటప్పుడు
        నీ హృదయం ముక్కలు కాకుండా చూసుకో.

        నీ వేళ్ళ సందుల్లోంచి జారే బూడిద
        నేలపైని దుమ్ములో కలిసినా....

    నా జ్ఞాపకం.......

          నీ హృదయంలో శాశ్వతమని తెలుసు.

    ఆ ఒక్క ఊహే...

          నా అంతిమయాత్రకి కళ్యాణిరాగంగా మిగుల్తోంది...ఢిల్లీ దారుణం లో బలైన నిర్భయ మృతి సందర్భంలో ఈ వాక్యాలు రాశాను. 
మీ విలువైన స్పందనను, నిర్భయకు మీ నివాళి ని అందజేయండి.

Wednesday, 2 January 2013

కెమికల్ క్యాస్ట్రేషన్ వల్ల ఉపయోగం ఎంతవరకు?


కెమికల్ క్యాస్ట్రేషన్ వల్ల ఉపయోగం ఎంతవరకు?

అత్యాచారం చేసిన వారిని కెమికల్ క్యాస్ట్రేషన్ పద్దతి ద్వార శిక్షించాలి అని ఒక కొత్త వాదన బయల్దేరింది. కాని ఈ విధానం ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతుందనేది సందేహాస్పాదం.  దీనివల్ల అత్యాచారం చేసిన వ్యక్తి నిర్వీర్యుడై ఒక రకమైన శాడిజానికి గురై సమాజానికి ప్రమాదకారిగా మారి కనిపించిన ఆడవాళ్ళనందరిని చంపే సైకో గా మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అత్యాచారం చేసిన వ్యక్తికి మరణదండనే సరైన శిక్ష. అది కూడా వీలైనంత త్వరగా అమలుజరగాలి. ఆడవాళ్లపై అత్యాచారాలకు పూనుకొనే ఆలోచన చేసే ప్రతి ఒక్కడికి భయం కలగాలి.
ఆ భయం కలిగితే గాని ఈ అత్యాచారాలు తగ్గే అవకాశం లేదు.

నా వాదనతో ఏకీభవిస్తారా...
మీ స్పందనను తప్పక తెలియజేయండి.....

ఢిల్లీలో మానవ మృగాల దారుణానికి బలైన ఓ చెల్లి దీన గాధ.....
                            మీ స్పందనను తప్పక తెలియజేయండి.....