తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Saturday, 17 May 2014

మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు కోపతాపాలను కత్తిరించాలి కాని బంధాన్ని కాదు"

"గోళ్ళు పెరిగినప్పుడు గోళ్ళను కత్తిరిస్తాం,


వెళ్ళను కాదు కదా!


అలాగే మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు


కోపతాపాలను కత్తిరించాలి కాని 


బంధాన్ని కాదు"

1 comment:

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.