తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Monday, 5 May 2014

ఓటు వేయాలా? వద్దా? అని ఆలోచిస్తున్నారా?....


1 comment:

  1. ఆంధ్ర ద్రోహులందరికి బుద్ది చెప్పడానికి ఇదే మంచి అవకాశం. ఆంధ్రులకి అన్యాయం చేసిన దొంగలకు, విదెశి తాబేదార్లకు ఓటుతొ చెంప చెళ్ళుమనిపించండి. ఆంధ్ర పౌరుషం వేద కాలం నుంచి వున్న ఆంధ్రులకి సాటి లేదని చాటండి.ఇక ఈ జగన్నాథ రథానికి గాడిదల పీడ వదిలింది, గుర్రాలమైన మనం ఉన్నాం చాలు అని ఎలుగెత్తి గర్జించండి.

    ReplyDelete

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.