తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Saturday, 24 May 2014

ఇదో చీమ, సింహం ల కధ


2 comments:

  1. కొన్ని కంపెనీలలో ఇటువంటి సంఘటనలు నిజంగానే జరిగాయి. ఆధిపతి తెలివితక్కువతనానికి సంస్థ ఎలా నాశనమయినదో బాగ చెప్పారు. నవ్వుకోవడానికన్నట్లు కనిపించినా లోతుగా అలోచిస్తే చాలా బాధకరమైన ప్రస్తుత వ్యవస్థల తీరును చూపించారు. అభినందనలు మరియు ధన్యవాదములు.

    ReplyDelete
  2. మన ప్రభుత్వ పనితీరు ప్రతిబింబిస్తోంది కదా....

    ReplyDelete

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.