తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Monday, 18 April 2016

కేన్సర్ వస్తే అద్భుతమైన హెర్బల్ మందులిచ్చి తగ్గిస్తున్న..... దైవ సమానులైన ఆ డాక్టర్ల వివరాలు

www.onenandyala.com

ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేసి , కొందరి ప్రాణాలనైనా కాపాడండి.
కేన్సర్ వస్తే తగ్గడానికి అద్భుతమైన హెర్బల్ మందులిచ్చి,
పూర్తిగా ఆ రోగాన్ని అనేకమందికి తగ్గిస్తున్న.....
దైవ సమానులైన ఆ డాక్టర్ల వివరాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాను.
మీ మిత్రులకు , శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ తెలియజేయండి.

ఇక్కడ ఫోటోలో మీరు చూస్తున్న ఈ డాక్టర్ దంపతులు.....
కేరళ , కర్నాటక బోర్డర్ లో Panaje, Daithota అనె గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు.
అక్కడికి మనం వెళ్ళగానే హడావుడిగా వారు మందులు ఇవ్వరు.
ఇచ్చే ముందు వారు అనేకానేక ప్రశ్నలు వేస్తారు
ఆతరవాతనే మందులు నిర్ణయించి ఇస్తారు. అది వారి పద్దతి.
అక్కడ బ్లడ్ కేన్సర్ తో సహా... ఎన్నో కేన్సర్లు పూర్తిగా నయమై
జీవిస్తున్న వాళ్ళున్నారు. వాలంటీర్లు గా కొన్నాళ్ళు సేవచేసి ,
మళ్లీ తమ తమ వృత్తులు ,ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నవారు
ఎంతో మంది ఉన్నారు..
వైద్యం ఖర్చుకూడా చాలా చాలా చాలా తక్కువ. నెలకు సుమారు రెండు నుంచి మూడు వేల రూపాయల లోపే అవుతుంది.
డాక్టర్ గారి పేరు 'దైతోట వెంకట రామ' Daithota Venkata Rama ,
ఆయన భార్య పేరు జయలక్ష్మిగారు.
వాళ్లకి కన్నడ ఇంగ్లీషు బాషలు మాత్రమే వచ్చు.
హాస్పిటల్ వివరాలు :
Phone timings : 2 to 3-30 pm and 6 to 9-00 pm
Dr Venkata Rama's Wife Jaya Lakshmi గారే ఫోన్లో మాట్లాడతారు.
Phone Numbers 04998 - 226296
Mobile 09481 961508
Dr P.S. Vekata Rama, (Vaidya )
Daithota, Panaje, Puttur, Daxina Kannada - Pin Code : 574259.
From Puttur, around 25 K.M.
From Kasargod Railway station 35 K.M.,
Kasargod to Perla to Panaje, Daithota,
you can reach there by Local vehicles.
Trains are there from many areas to Kasargod Railway Station.
PLEASE SHARE THIS AND SAVE SOMEONE

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.