తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Monday, 25 April 2016

ఆ రోజు వారి పెళ్ళిరోజు , నీలిమ తన భర్త సంతోష్ కోసం ఎదురుచూస్తూ వుంది.

ఇది ఒక అద్బుతమైన  బావం  అని నేను భావిస్తున్నా
అది మీరే చెప్పాలి

. . . . . . . . . . . . . ఆ రోజు వారి  పెళ్ళిరోజు , నీలిమ తన భర్త సంతోష్ కోసం ఎదురుచూస్తూ వుంది. సాయంత్రం . . .
వారికి పెళ్లి అయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యింది , మొదట్లో చాలా సంతోషంగా వారి జీవితం సాగింది : . . . . . రాను రాను చిన్న చిన్న అందమైన సందర్భాలకి గొడవలు మొదలయ్యాయి , ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం లేదు, కాని ఇద్దరు ఒకే ఇంట్లోనే వుంటున్నారు

నీలిమ ఆలోచన అంతా ఒకటే !
ఈరోజు తమ పెళ్ళిరోజు గుర్తున్నదా లేదా అని !  అంతలొ కాలింగ్ బెల్ మోగింది . . . నీలిమ ఆనందంతొ తలుపు తెరిచింది. వర్షంలొ తడిసి వున్నాడు, చేతిలో పువ్వుల బోకే వుంది . ఇద్దరు గత స్మృతిలలోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటున్నారు. అంతలో ఫొన్ రింగ్ వినపడింది ,  నీలిమ పక్క గదిలొ వున్న ఫోన్ తీసింది. అటువైపునుండి . . . ఇది mr సంతోష్ గుప్త గారి ఇల్లేనా ? సారి మేడమ్   ఇక్కడ ఒక accident అయ్యింది , ఒకతను చనిపోయాడు, purse లొ . మీ భర్త గారి ఫొటో వుంది , మీరు వఛి body తీసుకెళ్ళండి.
నీలిమ ఒక్కసారి shock!!!!!!
అయిన వెంటనే తేరుకొని నా భర్త నా దగ్గరే వున్నాడు . . . . అది ఎలా సాద్యం?  లేదు మేడమ్  ఈరోజు 4. 30pm కి train accident జరిగింది , mee భర్త purse వుంది ఇక్కడ . . . .
నీలిమ పరుగు పరుగున ఆ గది లోకి వేల్లిచూస్తే సంతోష్ లేడు .  నీలిమ ఒక్కసారి కూలబడింధి
ఎవురు  మరి? సంతోష్ ఆత్మ ? చివరగా నన్ను సంతోష పెట్టడానికి ఆత్మరూపంలో వఛ్హడా !!!! దేవుడు నాకు ఒక్క chance ఇస్తే బాగుండు , నేను కూడ  అతనితో పాటు చనిపోతే బాగుండు , మరో . జన్మలొనైనా కలిసి వుండేవాళ్ళం ఒకటే ఆవేదన !ఆవేదన . . . .
ఇంతలొ బాతరూమ్ తెరుచుకున్న సౌండు , ఎదురుగా సంతోష్ , సారి నీలిమ నీకొక విషయం చెప్పడం మరిచాను , ఈరోజు ట్రైన్station లొ నా purse పోయింది అని ఇంకా ఏదో చెపుతున్నాడు , అవి ఏవీ నీలిమ చెవిని చేరడం లేదు ! అతనికోసo తన గుండె  వేదన ! తనకున్న పట్టరాని సంతొషంతొ !!!!! ఒక్కసారి వెళ్ళి మనసారా హత్తుకున్ది అతన్ని . . . . . .

జీవితం అనేది ఇంకొక అవకాశం కోసం కాదు , అది వున్నప్పు
డే మనం ఉపయోగిన్చుకోవాలి , ఆనందంగా వుండాలి
ఈజన్మలో
అది అమ్మ - -నాన్నలతో
అది మన జీవిత బాగస్వాములతో అది మన తోబుత్తువులతో
అది మన మిత్రులతో  . . .
జీవితం ఆస్వాదించండి ! ఆనందంగా వుండండి . . .

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.