తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Wednesday, 15 May 2019

ద్వారకా రహస్యాలు 1 - జరాసంధుడి జన్మ రహస్యం, జరాసంధుడికి కృష్ణుడితో వైరం ఎందుకు?,ద్వారక ఎందుకు నిర్మించాల్సి వచ్చింది.


ద్వారకా రహస్యాలు 1


Please share and subscribe to my channel


https://youtu.be/gDZeI-wJsGA

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.