తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Wednesday, 20 February 2013

నీటి పారుదల శాఖలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో రెండు బంగారు పతకాలు సాధించినందుకు గాను మా ముఖ్య ఇంజనీరు వారిచే ప్రశంసాపత్రం అందుకున్న చిత్రాలు.No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.