తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Tuesday, 26 February 2013

స్త్రీలో కేవలం శారీరక సుఖాన్ని


స్త్రీలో కేవలం శారీరక సుఖాన్ని మాత్రమే
చూసిన వాడు పశువవుతాడు.
అదే స్త్రీలో అమ్మతనాన్ని చూడగలిగిన వాడు
మనిషవుతాడు.

1 comment:

  1. స్త్రీలపై మీకున్న గౌరవానికి వందనం.

    ReplyDelete

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.