తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Sunday, 10 May 2015

బ్లాగ్ మిత్రులకు నమస్సులు. ప్రస్తుతమేమనగా... మిత్రులారా..

www.onenandyala.com

బ్లాగ్ మిత్రులకు నమస్సులు.  ప్రస్తుతమేమనగా... మిత్రులారా.. నేను  www.onenandyala.com అనే ఒక వెబ్‌సైట్ తయారు చేయడం జరిగింది. అనేక విషయాలను సేకరించి అందులో ఉంచడం జరిగింది. ఈ చిన్ని ప్రయత్నాన్ని సహృదయంతో అందరూ ఆదరిస్తారని, తగు సూచనలిచ్చి ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తూ వివరాలు ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను.

Please like me at
face book page:      https://www.facebook.com/onenandyal

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.