తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Saturday, 16 May 2015

నంద్యాలలో నిన్నప్రారంభించబడిన నా వెబ్‌సైట్ www.onenandyala.com గురించి ఈరోజు వార్తాపత్రికలలో వచ్చిన విశేషాలుNo comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.