తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Thursday, 24 March 2011

భావి పౌరుడి ఆవేదన....నేను పెరిగి పెద్దవాడినయ్యే వరకు ఈ అందమైన ప్రకృతి ఇలాగే ఉంటుందా?


ఇంత అందమైన ప్రకృతి ని మనిషి తన స్వార్దంతో పాడు చేస్తూ సకల మానవాళి కి ముప్పు తెస్తున్నాడు.

1 comment:

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.