తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Saturday, 30 April 2011

ప్రేమ కూడా ఎంతో మధురంగా కనబడుతుంది.........ఇంత కర్కశంగా మనసుని చీలుస్తుందా అనిపించేటట్లు


ప్రేమ కూడా 
ఎంతో మధురంగా కనబడుతుంది.......
ఇంత కర్కశంగా 
మనసుని చీలుస్తుందా అనిపించేటట్లు......
ప్రేమ బారిన పడి... 
అది పెట్టే బాధ కు విలవిలలాడే వాళ్లకు తెలుస్తుంది....
ప్రేమ ఎంత కర్కశమైనదో.....


మంచు కూడా ఎంతో స్వచ్చంగా అమాయకంగా కనిపిస్తుంది...
కానీ మనిషినే తినేస్తుంది దానిలో చిక్కుకుంటే......
దానిపేరే ఫ్రాస్ట్‍బైట్....

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.